2022-11-08 09:05Pressmeddelande

Världens första flyglinje med 50% biobränsle lanseras av flygbolaget BRA i samarbete med Volvokoncernen

Med två avgångar per vecka mellan Göteborg Landvetter Airport (GOT) och Lyon-Saint Exupéry (LYS) kommer Volvokoncernen från och med hösten 2022 flyga sina anställda med flygbolaget BRA:s flygplan med 50 procent biobränsle inblandat i tankarna – som idag är det mest hållbara sättet att flyga.

Vi har tillsammans med Volvokoncernen beslutat att flyga med 50 procent inblandning av bioflygbränsle, vilket är den högsta möjliga inblandning av biobränsle som idag är tillåtet för kommersiellt flyg*, säger Martin Erkenborn, Kommersiell chef på BRA.

Den nya linjen mellan Göteborg och Lyon blir den första kommersiella linjen i världen som flygs med 50 procent biobränsle. För Volvokoncernen innebär det att deras anställda kan flyga mellan anläggningarna i Lyon och Göteborg på det i dagsläget mest koldioxidsnåla sättet. Genom denna första flyglinje med maximal inblandning av biobränsle hoppas företagen att tillsammans vara en inspirationskälla för andra företag att ställa om till ett mer hållbart sätt att resa.

Inom EU diskuteras just nu en kvotplikt för flyget, mandatet förväntas hamna mellan 38 och 54 procent för år 2045. På den här linjen kommer vi att uppnå en reducering av koldioxidutsläpp med minst 40 procent från dag ett. Vår förhoppning är att detta bara är början och att vi tillsammans med våra företagskunder ska hitta flera linjer med liknande lösningar.  Det är både viktigt och spännande att vi tillsammans på detta sätt kan visa att det redan idag är möjligt att uppnå EU:s mål för 2045. Vi hoppas att det ska inspirera andra att titta på liknande lösningar för att ställa om till ett mer hållbart flygande med biobränsle, säger Martin Erkenborn, Kommersiell chef på BRA.

Vi har ett  ansvar mot framtida generationer för omställningen till en mer hållbar framtid, säger Andrea Fuder, Inköpschef på Volvokoncernen. Vi hoppas kunna inspirera andra företag att göra samma sak och att flyga med maximal användning av biobränsle. Vi behöver säkerställa att våra anställda inom Volvokoncernen kan arbeta effektivt och träffas och då är det oundvikligt att flyga. Genom detta samarbete med BRA så kommer vi kunna genomföra detta på ett mera ansvarsfullt sätt. Detta är bara ett exempel på de värdeskapande partnerskap vi som företag etablerar – inom hela ekosystemet - för att bidra till klimatmålen, avslutar Andrea Fuder.

*Den idag högsta tillåtna inblandningen av SAF (sustainable aviation fuel) vid kommersiell trafik är 50%. BRA driver projekt tillsammans med flygplanstillverkaren ATR och bränsleproducenten Neste för att skynda på certifiering av 100% inblandning för att  möjliggöra helt fossilfria flygresor.Om BRA

BRA, Braathens Regional Airlines, är ett svenskt flygbolag, med Stockholm Bromma Airport som huvudflygplats. Målet att nå netto-noll utsläpp år 2030 gör oss till pionjärer inom fossilfritt flyg. Det gör vi bland annat genom att använda marknadens bränsleeffektivaste flygplan, bidra till att 100% bioflygbränsleanvändning certifieras snarast och bli en av de första att ta in elflyg i vår flotta. Vi lutar oss tryggt mot vår historia: - 2009 blev vi första passagerarflygbolag att miljöcertifiera oss - Sedan 2018 erbjuder vi alla våra resenärer att boka flygbiljetter med 100% bioflygbränsle - Under 2022 genomförde vi världens första flygning med 100% biobränsle i båda tankarna Vi är idag Sveriges största inrikesflyg med 25 flyglinjer. BRA ägs av det svenska investmentbolaget Braganza och AMF.


Kontakt

BRA Pressjour
BRA Pressjour