2023-05-22 19:13Pressmeddelande

Flygbranschen överlämnar handlingsplan för framtidens svenska flyg till infrastrukturministern

gemensam handlingsplan för svenskt flygFlygbranschen överlämnar handlingsplan för framtidens svenska flyg till infrastrukturministern

I dag har de största aktörerna i svenska flygbranschen överlämnat en handlingsplan för ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt svenskt flyg till infrastrukturminister Andreas Carlson. Utifrån fem övergripande mål föreslås konkreta åtgärder som både branschen och regeringen bör vidta för att driva på flygets omställning, öka svenska flygets konkurrenskraft och göra flyget till en naturlig del av den svenska transportinfrastrukturen.

År 2017 tog den dåvarande regeringen fram En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. Ambitionerna var goda, men genomförandet svagt. De samlade aktörerna i den svenska flygbranschen har arbetat fram ett förslag till en uppdaterad flygstrategi och formulerat en konkret handlingsplan för framtidens svenska flyg.

Handlingsplanen preciserar en rad åtgärder som branschen och regeringen behöver vidta för att vi ska säkerställa ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt svenskt flyg.

Branschaktörerna tar ett stort ansvar för att genomföra handlingsplanen som tar höjd för den snabba tekniska utvecklingen som skett inom flyget sedan 2017 samt klimatomställningens krav.

Mål och åtgärder föreslås inom fem områden
Flygbranschen har enats om fem fokusområden som vi anser behöver utvecklas för att flyget ska kunna bidra till positiv samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan.

  1. Öka tillgängligheten inom Sverige och internationellt med flyg.
  2. Säkerställ konkurrenskraftiga villkor för det svenska flyget för att möjliggöra sund konkurrens inom EU och övriga världen.
  3. Utveckla Stockholm Arlanda Airport som nav och en hållbar framtidsflygplats.
  4. Gör Sverige till föregångsland för utveckling och användande av fossilfritt flyg.
  5. Arbeta för hög flygsäkerhetsarbetet med effektiva målbaserade regelverk som omfattar drönartrafik.

Till dessa fokusområden kopplas förslag till en rad insatser som flygbranschen och regeringen behöver vidta för genomförandet av handlingsplanen. Sammanlagt innehåller handlingsplanen 32 förslag riktade till regeringen.

Medverkande aktörer i handlingsplanen:
Transportföretagen
BRA
Swedavia Airports
SAS
Norwegian
ACR – Aviation Capacity Resources AB
Svenska Regionala Flygplatser (SRF)

 Om BRA

BRA, Braathens Regional Airlines, är ett svenskt flygbolag, med Stockholm Bromma Airport som huvudflygplats. Målet att nå netto-noll utsläpp år 2030 gör oss till pionjärer inom fossilfritt flyg. Det gör vi bland annat genom att använda marknadens bränsleeffektivaste flygplan, bidra till att 100% bioflygbränsleanvändning certifieras snarast och bli en av de första att ta in elflyg i vår flotta. Vi lutar oss tryggt mot vår historia: - 2009 blev vi första passagerarflygbolag att miljöcertifiera oss - Sedan 2018 erbjuder vi alla våra resenärer att boka flygbiljetter med 100% bioflygbränsle - Under 2022 genomförde vi världens första flygning med 100% biobränsle i båda tankarna Vi är idag Sveriges största inrikesflyg med 25 flyglinjer. BRA ägs av det svenska investmentbolaget Braganza och AMF.


Kontakt

BRA Pressjour
BRA Pressjour