2022-06-28 08:00Nyheter

BRA och E-go ingår samarbete

Med E-go kan BRA's resenärer göra bra transportval från dörr till dörr. Med E-go kan BRA's resenärer göra bra transportval från dörr till dörr.

Flygbolaget BRA och mobilitetsbolaget E-go inleder samarbete i syfte att tillsammans erbjuda sina kunder mer hållbara resalternativ hela vägen. På årets almedalsvecka erbjuds BRA’s resenärer att smidigt hyra elbil till och från Visby flygplats.

Mobilitetsbolaget E-go erbjuder automatiserad nyckellös hyra av elbilar på kort och lång tid. Bilar som kan köras enkel resa till och från flertalet flygplatser, tågstationer, hotell, boende- och företagsparkeringar i Sverige.   

BRA jobbar för att driva på flygets och hela resans omställningsarbete och ser fram emot att kunna göra det genom samarbetet med E-go. I takt med E-go’s etablering på Sveriges flygplatser kan verksamheterna tillsammans erbjuda mer hållbara val av transportmedel längs resenärens hela resväg.

- BRA har ambitiösa hållbarhetsmål och tillsammans med E-go kommer vi kunna erbjuda ett hållbart resande från dörr till dörr. Med vår ambition för ett fossilfritt regionalflyg och E-gos färdiga tjänst med elbilar på flertalet flygplatser kommer framtidens resande bli mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart, säger Maria Fiskerud, hållbarhetschef på BRA.


Samarbetet innebär som ett första steg att våra kunder kommer hyra en E-go till och från Visby flygplats och resande på Gotland till ett extra bra pris, fortsätter hon.

- I arbetet med att göra resor utan egen bil så enkel som möjligt blir samarbetet med andra reseslag självklart. För alla som reser till, från och på en plats ska E-go finnas som alternativ ”den sista milen”. E-gos ställplatser vid hotell, flygplatser och tågstationer är på god väg att bli lika vedertagna som taxistolpen, säger Daniel Arenholm på E-go.

Om mobilitetstjänsten E-go

E-go erbjuder automatiserad nyckellös uthyrning av delbara elfordon. I E-gos app bokas och genomförs hyran av fordon som kan köras för enkel resa eller tur och retur till och från E-gos laddpunkter eller hyras per timme, dygn, vecka eller månad. E-go är verksamma inom mobilitet, fordonsflotta- och fordon som tjänst och laddinfrastruktur.

E-gos mål är att öka nyttjandegraden och göra det enklare att hyra och använda fordon drivna av lokalproducerade förnybara drivmedel för alla som besöker, verkar och bor på en plats och för alla som föredrar att hyra delbara elfordon privat eller i tjänsten.  www.e-go.se

Mer information 

E-go: Vänligen kontakta Daniel Arenholm, tel: +46739814412 / daniel.arenholm@e-go.se
BRA: Vänligen kontakta BRA Pressjour på kontaktuppgifterna nedan. 


Om BRA

BRA, Braathens Regional Airlines, är ett svenskt flygbolag, med Stockholm Bromma Airport som huvudflygplats. Målet att nå netto-noll utsläpp år 2030 gör oss till pionjärer inom fossilfritt flyg. Det gör vi bland annat genom att använda marknadens bränsleeffektivaste flygplan, bidra till att 100% bioflygbränsleanvändning certifieras snarast och bli en av de första att ta in elflyg i vår flotta. Vi lutar oss tryggt mot vår historia: - 2009 blev vi första passagerarflygbolag att miljöcertifiera oss - Sedan 2018 erbjuder vi alla våra resenärer att boka flygbiljetter med 100% bioflygbränsle - Från 2019 ingår klimatkompensering med 110% i alla biljetter. Vi är idag Sveriges största inrikesflyg med 25 flyglinjer. BRA ägs av det svenska investmentbolaget Braganza och AMF.


Kontakt

BRA Pressjour
BRA Pressjour