2023-06-15 08:05Pressmeddelande

BRA och Fly Green Fund fyller flygen till Almedalen med den idag maximalt tillåtna inblandningen av bioflygbränsle

BRA tankar 50 procent bioflygbränsle under AlmedalenBRA ATR 72-600 på Visby Airport

Under Almedalsveckan väljer flygbolaget BRA att tillsammans med Fly Green Fund blanda in den idag maximalt tillåtna inblandning av bioflygbränsle, vilket är 50 procent av bränsleförbrukningen, under 15 flygningar från Bromma till Visby vilket minskar de fossila koldioxidutsläppen från flygresan med 40 procent.

Det är möjligt att flyga grönare redan idag men ska vi lyckas med omställningen behöver vi hjälpas åt – delvis genom ökad efterfrågan som leder till ökad produktion av bioflygbränsle. Vi på BRA gör de här flygningarna till Almedalen för att visa på möjligheten att minska de fossila utsläppen redan nu men också för att inspirera andra att välja bioflygbränsle nästa gång de flyger, säger Ulrika Matsgård VD på BRA.

I och med flygets återhämtning efter pandemin följer en ökande efterfrågan på fossilfria eller fossilreducerade flygresor, något som både BRA och Fly Green Fund märker tydligt. För att möta och ytterligare driva på den ökade efterfrågan lanserade BRA under våren 2022, som första flygbolag i världen, Bioflygbiljetten med bioflygbränsle motsvarande 50 procent av bränsleåtgången inkluderat i priset.

Den icke vinstdrivande organisationen Fly Green Fund har en längre tid erbjudit bioflygbränsle som ett alternativ till traditionell klimatkompensation.

Bioflygbiljetten är ett mycket bra initiativ från BRA som jag hoppas att många fler kommer utnyttja. Parallellt har vi ju också en reduktionsplikt som gradvis ökar inblandningen av hållbarare flygbränslen. Skulle dessutom intäkten som flygskatten genererar investeras i dessa bränslen skulle den kunna halvera inrikesflygets fossila koldioxidutsläpp. Kanske än viktigare, det skulle bidra till att intresset för att investera i produktion av dessa bränslen skulle öka i snabbare takt, säger David Hild, VD på Fly Green Fund.

Vårt mål är att nå netto-noll för inrikesflyget 2030 och för att nå det målet är ökad inblandning av Bioflygbränsle avgörande. Ökad produktion av hållbart bioflygbränsle i Norden samt certifiering av användandet av 100 procent förnybart flygbränsle är två faktorer som måste på plats för att påskynda omställningen av flyget, säger Ulrika Matsgård, VD på BRA.

I juni 2022 genomförde BRA tillsammans med flygplanstillverkaren ATR och bränsleleverantören Neste världens första flygning med ett kommersiellt flygplan med 100 procent bioflygbränsle i båda motorerna. Detta var en del i ett större projekt med målet att certifiera användandet av 100 procent förnybart flygbränsle för ATR:s flygplan. 

Att dagens flygplan är redo för hållbara flygbränslen har inte minst BRA bevisat genom sin 100% fossilfria flygning förra året. Det är alltså inte främst nya flygplan utan en ökad produktion av alternativa flygbränslen som behövs för att ställa om flyget. Här kan och måste Sverige göra mer, säger David Hild, VD för Fly Green Fund

Det är idag möjligt för både företag och privatresenärer att vara med och bidra till flygets omställning. Med vår Bioflygbiljett med 50 procent bioflygbränsle eller våra företagsprodukter med upp till 100 procent inblandning av bioflygbränsle är det enkelt att minska klimatavtrycket från sina egna resor och samtidigt bidra till hela flygets omställning. I samarbete med AB Volvo lanserade vi under förra året världens första flyglinje som flygs på 50 procent bioflygbränsle. Vi hoppas att detta inspirerar andra att vara med på resan mot ett fossilfritt flyg, säger Ulrika Matsgård VD på BRA.

Det bioflygbränsle som BRA och Fly Green Fund upphandlar tillverkas av förnybara restprodukter från matindustrin. Alla råvaror är certifierade enligt ISCC/RSB. Fördelen med bioflygbränsle framför fossilt flygbränsle är att det inte bidrar till någon nettoökning av koldioxid i atmosfären, i stället är det koldioxid som redan finns i atmosfären som återanvänds.

 Om BRA

BRA, Braathens Regional Airlines, är ett svenskt flygbolag, med Stockholm Bromma Airport som huvudflygplats. Målet att nå netto-noll utsläpp år 2030 gör oss till pionjärer inom fossilfritt flyg. Det gör vi bland annat genom att använda marknadens bränsleeffektivaste flygplan, bidra till att 100% bioflygbränsleanvändning certifieras snarast och bli en av de första att ta in elflyg i vår flotta. Vi lutar oss tryggt mot vår historia: - 2009 blev vi första passagerarflygbolag att miljöcertifiera oss - Sedan 2018 erbjuder vi alla våra resenärer att boka flygbiljetter med 100% bioflygbränsle - Under 2022 genomförde vi världens första flygning med 100% biobränsle i båda tankarna Vi är idag Sveriges största inrikesflyg med 25 flyglinjer. BRA ägs av det svenska investmentbolaget Braganza och AMF.


Kontakt

BRA Pressjour
BRA Pressjour