2024-01-12 12:55Pressmeddelande

BRA ansöker om förlängd företagsrekonstruktion

Inflygning mot Scandinavian Mountains Airport ATR 72-600

Flygbolaget BRA ansökte den 19 oktober 2023 om företagsrekonstruktion för koncernens sju operativa bolag för att säkra långsiktig finansiell stabilitet. En företagsrekonstruktion pågår inledningsvis under tre månader. Om tiden visar sig vara för kort kan den på begäran av gäldenären och/eller rekonstruktören förlängas i ytterligare tre månader. BRA har nu ansökt om förlängd rekonstruktion, vilket är helt enligt plan.

Målet med den legala rekonstruktionen är att genomföra betydande förbättringsåtgärder, sanera skulder och omförhandla avtal för att säkerställa jobb, bevara den viktiga flyginfrastrukturen i Sverige samt att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för BRA. Under processen har bolagets verksamhet fortsatt som vanligt och passagerarna har inte påverkats av rekonstruktionen. Inga medarbetare har förlorat jobbet och leverantörer har fått betalt löpande.

I den rekonstruktionsplan som skickades till samtliga fordringsägare den 11 december 2023 framgår det att bolaget nått i mål med de avgörande aktiviteter som var planlagda, såsom förhandlingar med de största leverantörerna och kunderna. Där framgår också att ägarna är villiga att tillskjuta mer än 100 MSEK vid utgången av rekonstruktionen.

Innan ansökan om planförhandling skickas till Tingsrätten är det enligt rekonstruktörens bedömning lämpligt att en principöverenskommelse nås med den i koncernen största fordringsägaren Skatteverket. Dialog med Skatteverket pågår och så snart överenskommelse är uppnådd kommer rekonstruktören att skicka in ansökan om planförhandling. När planförhandlingen är inskickad tar det sex till åtta veckor att slutföra rekonstruktionen.Om BRA

BRA, Braathens Regional Airlines, är ett svenskt flygbolag, med Stockholm Bromma Airport som huvudflygplats. Målet att nå netto-noll utsläpp år 2030 gör BRA till pionjärer inom fossilfritt flyg.
- 2009 blev BRA det första passagerarflygbolag att miljöcertifieras
- Sedan 2018 erbjuder BRA alla resenärer att boka flygbiljetter med 100% bioflygbränsle
- Under 2022 genomförde BRA världens första flygning med 100% biobränsle i båda tankarna
- BRA etablerade under 2023 ett nytt affärsområde med charterflygningar på uppdrag av researrangörer.

BRA är idag Sveriges största inrikesflygbolag sett till antal flyglinjer. BRA ägs av det svenska investmentbolaget Braganza och AMF.


Kontakt

BRA Pressjour
BRA Pressjour