2023-10-19 08:16Pressmeddelande

BRA ansöker om företagsrekonstruktion – Flygtrafiken fortsätter som planerat och kunder påverkas inte

ATR 72-600 ATR 72-600

Det svenska flygbolaget BRA ansöker om företagsrekonstruktion för sju av koncernens tretton bolag. Kunderna påverkas inte av processen, alla flygningar kommer att genomföras och verksamheten fortsätter som vanligt.

Flygbranschen präglas av höga fasta kostnader och små marginaler. Bolaget måste nu agera för att säkra långsiktig finansiell stabilitet. Målet med den legala processen är att, vid sidan av ett antal förbättringsåtgärder, sanera skulder och omförhandla avtal för att säkerställa jobb, bevara den viktiga flyginfrastrukturen och tillgängligheten i Sverige samt att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för BRA. 

BRA, Braathens Regional Airlines, är ett svenskt flygbolag med en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1946. Årligen reser drygt en miljon resenärer med BRA, som i dag är Sveriges största inrikesflygbolag sett till antal flyglinjer. Bolaget har omkring 500 anställda. Under det senaste året har BRA startat ett nytt affärsområde, charterflygningar åt researrangörer, som på kort tid dubblerat verksamheten.  

Pandemin innebar stora prövningar för flygbranschen och under rådande lågkonjunktur har återhämtningen efter pandemin bromsat in för inrikesresandet, samtidigt som kostnaderna har ökat, allt från flygplatsavgifter till bränslepriser och räntor. Företaget påverkas kraftigt negativt av valutaeffekter på grund av den svaga svenska kronan. Under sommaren har bolaget även drabbats av förseningar av flygplansleveranser på grund av global kapacitetsbrist på flygplan och reservdelar, vilket har resulterat i stora engångskostnader.  

Vi är stolta över att ha flugit resenärer och bidragit till att hålla hela Sverige levande i över 25 år. Det kommer alltid finnas behov av att flyga och kunderna förväntar sig bolag som driver på hållbarhetsomställningen i branschen. Just nu har en rad olyckliga faktorer försatt oss i en svår situation. Att fatta det beslut vi nu har tagit är nödvändigt för att ta ansvar för jobben,  flyginfrastrukturen i Sverige och verksamheten långsiktigt. Vi kommer att fortsätta vår högt uppsatt ambition om att ställa om flygbranchen till fossilfritt så snabbt det är möjligt, säger Per G. Braathen, styrelseordförande och ägare av BRA.  

Bolaget genomgick en företagsrekonstruktion under pandemin då resandet tvärstannade i Sverige. Då frös bolaget sin verksamhet och parkerade alla flygplan i 13 månader, tills att resandet startade igen. 

Dagens situation är en helt annan än den som rådde under pandemin då resandet, i stort sett, var obefintligt. Den här gången kommer vi att fortsätta vår verksamhet som vanligt och kunderna kommer inte att påverkas. Samtidigt behöver vi agera nu och genom ett antal åtgärder kommer vi att skapa långsiktiga förutsättningar för att driva och utveckla ett hållbart modernt flygbolag. Jag ser med tillförsikt på framtiden och möjligheterna för BRA, säger Ulrika Matsgård, vd BRA.  

Ägarna är villiga att tillföra nytt kapital i samband med en framgångsrik rekonstruktionsprocess och överväger att bredda ägandet.  

BRA har år efter år rankats högst i externa mätningar gällande bemötande och kundservice. BRA är också ett av de punktligaste flygbolagen i världen. Bolaget är en pionjär inom hållbarhetsarbete, exempelvis var BRA första flybolag i världen med att miljöcertifieras och att erbjuda sina resenärer bioflygbiljetter.  Om BRA

BRA, Braathens Regional Airlines, är ett svenskt flygbolag, med Stockholm Bromma Airport som huvudflygplats. Målet att nå netto-noll utsläpp år 2030 gör BRA till pionjärer inom fossilfritt flyg. - 2009 blev BRA det första passagerarflygbolag att miljöcertifieras - Sedan 2018 erbjuder BRA alla resenärer att boka flygbiljetter med 100% bioflygbränsle - Under 2022 genomförde BRA världens första flygning med 100% biobränsle i båda tankarna - BRA är idag Sveriges största inrikesflygbolag sett till antal flyglinjer - BRA etablerade under 2023 ett nytt affärsområde med charterflygningar på uppdrag av researrangörer. BRA ägs av det svenska investmentbolaget Braganza och AMF. Kort om företagsrekonstruktion Företagsrekonstruktion är ett verktyg för företag som har tillfälliga betalningssvårigheter men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare. Tingsrätten godkänner företagsrekonstruktion om livskraft för bolaget kan säkras genom processen. Under en rekonstruktion är det vanligt att skulder skrivs ned, att avtal omförhandlas och nytt kapital tillförs. Verksamheten fortsätter som vanligt och kunder påverkas inte. Redan vid ansökan om företagsrekonstruktion får företaget skydd mot konkurs och att avtalsparter häver avtal. En ansökan om företagsrekonstruktion görs normalt för tre månader, med möjlighet till förlängning i perioder om tre månader åt gången. Bolagets ambition är att rekonstruktionen ska vara klar under första kvartalet av 2024. De bolag som ingår i koncernen och har ansökt om företagsrekonstruktion är: Braathens Regional Airlines (BRA) AB, Braathens Crew AB, Braathens International Airways AB, Braathens Regional Airways AB, BRA Sverige AB, Braathens Support AB och Braathens People AB.


Kontakt

BRA Pressjour
BRA Pressjour